Quick Menu Quick Menu 원격지원 연장결제 카드결제 방송접속오류 온라인상담 즐겨찾기 Quick Menu

전문가이름

종목명

매수일 매도일 매수가

매도가

수익률

기간

[만렙]서석민대표 HPSP 2023-05-24 2023-05-26 23,800 26,100 10% 3개월
야신김동우 제주반도체 2023-05-15 2023-05-26 4,550 5,560 22% 무료추천
야신김동우 어보브반도체 2023-05-15 2023-05-25 9,350 10,950 17% 무료추천
설은지대표 태영건설 2023-02-13 2023-05-24 4,280 4,600 7% 무료추천
[만렙]서석민대표 뉴파워프라즈마 2023-03-30 2023-05-24 5,270 5,590 6% 3개월
[만렙]서석민대표 제이시스메디칼 2023-05-15 2023-05-23 8,250 8,980 9% 3개월
야신김동우 랩지노믹스 2023-05-02 2023-05-23 5,750 6,560 14% 무료추천
야신김동우 F&F홀딩스 2023-05-15 2023-05-22 19,560 23,550 20% 무료추천
설은지대표 에이트원 2023-02-13 2023-05-17 899 1,034 15% 무료추천
설은지대표 비즈니스온 2023-04-17 2023-05-04 10,240 13,400 31% 무료추천
최병곤대표 제일파마홀딩스 2023-04-27 2023-05-04 11,070 13,500 22% 무료추천
슈퍼개미VIP골드반 진양폴리 2023-04-27 2023-05-04 5,130 5,670 11% 무료추천
김본&칼리 하이브 2023-04-27 2023-05-03 264,000 300,000 14% 무료추천
365플러스 솔루엠 2023-04-27 2023-05-02 11,750 12,500 6% 무료추천
빅스 이스트소프트 2023-04-28 2023-05-02 11,200 13,450 20% 무료추천
기계달인_박노주대표 EG 2023-05-02 2023-05-02 23,000 25,450 11% 무료추천
빅머니 바이오니아 2023-05-02 2023-05-02 60,000 70,000 17% 무료추천
서바이블 에코프로 2023-04-27 2023-04-28 709,000 790,000 11% 무료추천
[만렙]서석민대표 엠에스오토텍ㄹ 2023-04-10 2023-04-24 5,800 6,360 10% 1개월
야신김동우 씨에스윈드 2023-02-28 2023-04-21 66,200 83,400 26% 무료추천